Meningokockfonden

Vår Vision

En värld fri från meningokocker och sepsis.

Att sprida information till allmänheten och besegra meningokocker och sepsis.

Fullvärdig medlem i Confederation of Meningitis Organisations (CoMO)

Nog en milstolpe har nåtts i Meningokockfonden sin korta historia när vi 2020-09-15 blev fullvärdig medlem i Confederation of Meningitis Organisations (CoMO).

Detta är något som jag är riktigt stolt över och som vill ge oss ändå fler möjligheter att sprida information och fortsätta vårt viktiga arbete mot att besegra meningokocker.

Christine Bennborn, Grundare och ordförande Meningokockfonden


Tillbaka till skolan?

Om några veckor börjar skolan igen och det är dags att påminna alla ungdomar om symptomen för meningokocker och vaccinerna (ACWY och B) som finns. ”Better safe than sorry”?

#DefeatMeningitis2030 #vaccinesarevital


2020-11-30: Sepsisfonden - Axel Lyons minnesstipendium

Den 30 november 2019 avled Axel Lyon endast 17 år gammal efter att ha drabbats av meningokock sepsis


Vem som helst, var som helst, när som helst

Känner du igen varningstecknen?

Vet du att många typer av meningit kan förhindras genom vaccination?

 

Visste du att:

* Bakteriell meningit, som är den mest allvarliga och vanligaste hjärnhinneinflammationen, orsakar cirka 300 000 dödsfall globalt varje år.

* Meningit drabbar mer än 5 miljoner människor från hela världen varje år.

* Även med snabb diagnos och behandling kommer upp till 20% av patienterna med bakteriell meningit att dö inom 24 till 48 timmar efter symptomdebut

* Cirka 10-30% kommer att få permanent skada och funktionshinder.

* Spädbarn och barn under fem år, ungdomar mellan 15 och 19 år och unga vuxna mellan 20 och 29 år är mest utsatta. Men vem som helst i världen kan få meningit när som helst.

* De som överlever hjärnhinneinflammation kan få sina liv förstörda till följd av långvariga effekter, såsom dövhet, hjärnskada, inlärningssvårigheter, kramper, svårigheter med fysisk aktivitet och förlust av lemmar (på grund av sepsis).

* Många människor känner inte till varningstecknen eller att många typer av meningit kan förebyggas med vaccination.

För mer fakta om meningokocker gå vidare här Fakta om Meningokocker


Nytt globalt genompartnerskap etablerat för att kontrollera spridning av meningokocker

Nytt partnerskap samlar världsledande experter på meningokocker för att besegra meningokocker.

Klicka på länken här för mer information 


Vaccination

Kan meningokocker bekämpas?

Det bästa sättet att förhindra meningokocker är genom vaccination. Förutom rent vatten och god hygien är vacciner det mest effektiva sättet att förebygga infektionssjukdomar. Bakteriell meningit och sepis är exempel på sjukdomar där vaccination kan vara skillnaden mellan liv och död eller livslångt funktionshinder.

Läs mera om vaccination här på vår sidaWORLD MENINGITIS DAY 24 April 2020


Statistik ifrån Folkhälsomyndigheten, antal fall i Sverige


Vad man ska leta efter

Meningit kan vara svårt att känna igen i de tidiga stadierna. Symptomen kan likna de hos den vanliga influensan, inklusive: feber, utslag, kräkningar, huvudvärk, stel hals, ljuskänslighet och dåsighet

Om någon nära dig visar tecken på hjärnhinneinflammation, söka medicinsk hjälp omedelbart.


Följ oss / Follow us Sociala medier

Följ oss gärna på sociala medier för mera information och inlägg:

Instagram @Meningokockfonden

Facebook @Meningokockfonden

Twitter @Meningokockfon1


Dela din berättelse

Vi vil gärna höra och dela din berättelse om hur Meningokocker, sepsis och hjärnhinneinflammation har påverkat dig, din familj och hela samhällen. Skicka din berättelse till info@meningokockfonden.se.

Läs berättelserna som inspirerar oss att skapa en värld fri från sjukdomarna under Berättelser