Meningokockfonden

Meningokockfonden

UPPROP - INSAMLINGSSTIFTELSE

 

Pengar som flyter in efter detta upprop skall tillföras en nybildad insamlingsstiftelse med namnet ”Meningokockfondens insamlingsstiftelse”.

(Medel som tidigare har flutit in till minnesfonden, i samband med Mathias bortgång, kommer att skänkas oavkortat till insamlingsstiftelsen.)

Alla som önskar stödja stiftelsens verksamhet i framtiden välkomnas att bidra med ekonomiskt stöd.

Vår vision är En värld fri från meningokocker, sepsis och hjärnhinneinflammation och att sprida information och besegra meningokocker, sepsis och hjärnhinneinflammation oavsett var de finns.

Meningokockfondens insamlingsstiftelse har till syfte att med insamlade medel varaktigt främja vetenskaplig forskning och informationsspridning om sjukdomen meningokocker i Sverige och i utlandet.

Vi kommer arbeta för att öka kännedomen kring meningokocker, sepsis och hjärnhinneinflammation hos allmänheten, inom vården och hos beslutsfattare. T.ex. hur meningokocker orsakas, förebyggs, deras symptom och behandling samt hur man kan förebygga och behandla kvarstående handikapp efter meningokocker.

Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag till personer och/eller organisationer som genom forskning, konferenser, annat vetenskapligt arbete eller på annat sätt främjar stiftelsens syfte.

Insamlingsstiftelsen namn är ” Meningokockfondens insamlingsstiftelse”, kallad Meningokockfonden.

Mer information hittar ni på Meningokockfondens hemsida (www.meningokockfonden.se).

Från detta upprop beräknas registreringsprocessen ta några månader innan Insamlingsstiftelsen är registrerad. Insamlingsstiftelsen kommer sedan, så snart som möjligt efter att alla registreringshandlingar är klara, att ansöka om särskilt bankkonto.

Till dess att stiftelsen erhållit särskilt bankkonto kan ni donera pengar till insamlingsstiftelsen genom insättning till följande bankkonto: SEB 5709 32 224 12.

den 22 februari 2020

Stiftarna Christine Bennborn och Peter Bennborn