Meningokockfonden

Meningokockfonden

Man kan ha delade meningar om man skall vaccinera sina barn och ungdomar eller inte och om man skall informera allmänheten om olika typer av vacciner eller inte.

Men om vi hade fått information om MenACWY och MenB vaccinet mot meningokocker när Mathias började på gymnasiet, som man gör i många andra länder, så hade han varit vid liv i dag. Det gör därför ont i mitt hjärta att vi i Sverige inte får denna viktiga information som faktiskt räddar liv.

Spädbarn och barn under fem år, ungdomar mellan 15 och 19 år och unga vuxna mellan 20 och 29 år är mest utsatta. Men vem som helst kan drabbas. Hjälp oss att sprida informationen vidare.

-Christine Bennborn, grundare Meningokockfonden

Take action #defeatmeningitis


Vart kan jag vaccinera mig mot meningokocker?

Du kan vaccinera dig på olika vaccionationscentraler, läkarmottagningar och även på apotek.

Priset för MenACWY varierar mellan 650:- till 800:-

Priset för MenB varierar mellan 1.200:- till 1.500:-

Vaccin mot meningokocksjukdom ingår inte i allmänna barnvaccinationsprogrammet i Sverige

Det mest effektiva du kan göra för att skydda dig och dina barn från meningokocker är att bli vaccinerad.

Det finns säkra och effektiva vacciner som skyddar mot de vanligaste orsakerna till livshotande bakteriell meningit och septikemi (meningokock, pneumokock och Hib). Vanligaste vaccinerna i Sverige är MenACWY och MenB. Båda bör tas.

Vacciner som skyddar mot några vanliga orsaker till livshotande bakteriell meningit och septikemi är rutinmässigt tillgängliga i många delar av världen. I Sverige måste man per i dag själv aktivt be om vaccination för meningokocker.

Visste du att MMR-vaccin skyddar mot virala former av hjärnhinneinflammation?

Meningitvacciner ges rutinmässigt till barn från 2 månaders ålder och framåt, dock inte i Sverige. Små barn har mindre utvecklade immunförsvar än äldre åldersgrupper vilket innebär att de har ökad risk.

Inte alla orsaker till meningokocker och septikemi kan förebyggas av vacciner så att det är viktigt att känna igen symtomen.

Läs också artikel ifrån Pfizer.

Land med vaccinations program Pneumococcal

Land med vaccinations program Meningokocker

Förebygg meningokocker genom vaccination

Det bästa sättet att förebygga meningokocker är genom vaccination. Förutom rent vatten och god hygien är vacciner det mest effektiva sättet att förebygga infektionssjukdomar. Bakteriell meningit och sepis är exempel på sjukdomar där vaccination kan vara skillnaden mellan liv och död eller livslångt funktionshinder.

I sin enklaste mening hjälper ett vaccin att förebygga en sjukdom genom att öka kroppens motståndskraft mot den sjukdomen.

Vet du vilka vaccin mot meningokocker som är tillgängliga för dig?

Fråga din lokala vårdgivare - de hjälper gärna! Kom ihåg att flera vacciner behövs för att skydda dig från de vanligaste meningitstammarna.

Extern länk för att läsa mera om vaccination: vaccininfo.se, CoMO, vaccin.se och meningokocker.se

Förebyggande åtgärder

Det finns vacciner som skyddar mot meningokocker tillhörande grupperna A, C, W, Y och B.

Spädbarn och barn under fem år och ungdomar mellan 15 och 19 år är mest utsatta. Men vem som helst i världen kan få meningit när som helst.

Vaccination rekommenderas till personer med sjukdomstillstånd som medför en ökad risk att insjukna i invasiv meningokockinfektion. Vaccin kan även ges vid resor till områden med pågående smittspridning.

Många människor känner inte till varningstecknen eller att många typer av meningit kan förebyggas med vaccin.

Riskgrupper

Spädbarn och barn under fem år, ungdomar mellan 15 och 19 år och unga vuxna mellan 20 och 29 år.

I många länder rekommenderas det att ungdomar i åldern 15-19 bör överväga att vaccinera sig (individuell bedömning). Deltagande i aktiviteter där man har nära kontakt med andra ungdomar under flera dagar, festar, har hög alkoholkonsumtion, delning av flaskor och cigaretter, aktiv eller passiv rökning och lite sömn så kan det öka risken för infektion och att sjukdomen får en snabb utveckling.

Detta gäller särskilt firandet runt studenten, men kan också vara relevant vid festivaler, idrottssamlingar, ungdomsläger och liknande. Rekommendationen gäller även yngre och äldre ungdomar som deltar i liknande aktiviteter.

Ungdomar som vill vaccinera sig innan t.ex. student firande börjar, eller liknande aktivitet med ökad risk för meningokocksjukdom, borde vaccinera sig i god tid före firandet börjar. Skyddet varar i flera år och vaccination tidigt på gymnasiet kommer att ge skydd under den tiden och när man reser senare i tonåren åker på så kallade party resor.

I Sverige gör man per i dag ingen inriktade rekommendationer till åldersgruppen ungdomar 16-19 år och unga vuxna 20-29 år da sjukdomen inte är särskilt utbrett och det är högre fokus på andra sjukdomar och vacciner.

Statistik ifrån Folkhälsomyndigheten, antal fall i Sverige



Everyone, everywhere has a right to healthcare. Yet, 1 out of 10 children in the world never receive any vaccinations to protect them from dangerous diseases.