Förebygg meningokocker genom vaccination

Det bästa sättet att förebygga meningokocker är genom vaccination. Förutom rent vatten och god hygien är vacciner det mest effektiva sättet att förebygga infektionssjukdomar. Bakteriell meningit och sepis är exempel på sjukdomar där vaccination kan vara skillnaden mellan liv och död eller livslångt funktionshinder.

I sin enklaste mening hjälper ett vaccin att förebygga en sjukdom genom att öka kroppens motståndskraft mot den sjukdomen.

Vet du vilka vaccin mot meningokocker som är tillgängliga för dig?

Fråga din lokala vårdgivare - de hjälper gärna! Kom ihåg att flera vacciner behövs för att skydda dig från de vanligaste meningitstammarna.

Extern länk för att läsa mera om vaccination: vaccininfo.se, CoMO, vaccin.se och meningokocker.se


Förebyggande åtgärder

Det finns vacciner som skyddar mot meningokocker tillhörande grupperna A, C, W, Y och B.

Spädbarn och barn under fem år och ungdomar mellan 15 och 19 år är mest utsatta. Men vem som helst i världen kan få meningit när som helst.

Vaccination rekommenderas till personer med sjukdomstillstånd som medför en ökad risk att insjukna i invasiv meningokockinfektion. Vaccin kan även ges vid resor till områden med pågående smittspridning.

Många människor känner inte till varningstecknen eller att många typer av meningit kan förebyggas med vaccin.


Riskgrupper

Spädbarn och barn under fem år, ungdomar mellan 15 och 19 år och unga vuxna mellan 20 och 29 år.

I många länder rekommenderas det att ungdomar i åldern 15-19 bör överväga att vaccinera sig (individuell bedömning). Deltagande i aktiviteter där man har nära kontakt med andra ungdomar under flera dagar, festar, har hög alkoholkonsumtion, delning av flaskor och cigaretter, aktiv eller passiv rökning och lite sömn så kan det öka risken för infektion och att sjukdomen får en snabb utveckling.

Detta gäller särskilt firandet runt studenten, men kan också vara relevant vid festivaler, idrottssamlingar, ungdomsläger och liknande. Rekommendationen gäller även yngre och äldre ungdomar som deltar i liknande aktiviteter.

Ungdomar som vill vaccinera sig innan t.ex. student firande börjar, eller liknande aktivitet med ökad risk för meningokocksjukdom, borde vaccinera sig i god tid före firandet börjar. Skyddet varar i flera år och vaccination tidigt på gymnasiet kommer att ge skydd under den tiden och när man reser senare i tonåren åker på så kallade party resor.

I Sverige gör man per i dag ingen inriktade rekommendationer till åldersgruppen ungdomar 16-19 år och unga vuxna 20-29 år da sjukdomen inte är särskilt utbrett och det är högre fokus på andra sjukdomar och vacciner.

Statistik ifrån Folkhälsomyndigheten, antal fall i SverigeEveryone, everywhere has a right to healthcare. Yet, 1 out of 10 children in the world never receive any vaccinations to protect them from dangerous diseases.