Vår Vision

En värld fri från meningokocker, sepsis och hjärnhinneinflammation.

Att sprida information och besegra meningokocker, sepsis och hjärnhinneinflammation.


Gald Midsommar!

Gald Midsommar önskar vi på Meningokockfonden.

Glöm inte symptomen för meningockocker som liknar symptomer med andra sjukdomar. Lita på dina instinkter!


Vaccination

Kan meningokocker bekämpas?

Det bästa sättet att förhindra meningokocker är genom vaccination. Förutom rent vatten och god hygien är vacciner det mest effektiva sättet att förebygga infektionssjukdomar. Bakteriell meningit och sepis är exempel på sjukdomar där vaccination kan vara skillnaden mellan liv och död eller livslångt funktionshinder.

Läs mera om vaccination här på vår sida


Armbanden kan nu också beställas via vår webbutik


WORLD MENINGITIS DAY 24 April 2020


Vem som helst, var som helst, när som helst

Känner du igen varningstecknen?

Vet du att många typer av meningit kan förhindras genom vaccination?

 

Visste du att:

* Bakteriell meningit, som är den mest allvarliga och vanligaste hjärnhinneinflammationen, orsakar cirka 300 000 dödsfall globalt varje år.

* Meningit drabbar mer än 5 miljoner människor från hela världen varje år.

* Även med snabb diagnos och behandling kommer upp till 20% av patienterna med bakteriell meningit att dö inom 24 till 48 timmar efter symptomdebut

* Cirka 10-30% kommer att få permanent skada och funktionshinder.

* Spädbarn och barn under fem år och ungdomar mellan 15 och 19 år är mest utsatta. Men vem som helst i världen kan få meningit när som helst.

* De som överlever hjärnhinneinflammation kan få sina liv förstörda till följd av långvariga effekter, såsom dövhet, hjärnskada, inlärningssvårigheter, kramper, svårigheter med fysisk aktivitet och förlust av lemmar (på grund av sepsis).

* Många människor känner inte till varningstecknen eller att många typer av meningit kan förebyggas med vaccin.

För mer fakta om meningokocker gå vidare här Fakta om Meningokocker


Vad man ska leta efter

Meningit kan vara svårt att känna igen i de tidiga stadierna. Symptomen kan likna de hos den vanliga influensan, inklusive: feber, utslag, kräkningar, huvudvärk, stel hals, ljuskänslighet och dåsighet

Om någon nära dig visar tecken på hjärnhinneinflammation, söka medicinsk hjälp omedelbart.


Följ oss / Follow us Sociala medier

Följ oss gärna på Instagram och på Facebook för mera information och inlägg


Dela din berättelse

Vi vil gärna höra och dela din berättelse om hur Meningokocker, sepsis och hjärnhinneinflammation har påverkat dig, din familj och hela samhällen. Skicka din berättelse till info@meningokockfonden.se.

Läs berättelserna som inspirerar oss att skapa en värld fri från sjukdomarna under Berättelser